KONTAKT

KONTAKT

Adresa
Rr. "Ekrem Rexha" Arberia III C2.1, 10000 Prishtinë-Kosovë

Mob
+377 (0) 45 418 668
+386 (0) 45 518 222
+386 (0) 49 434 333

Email
panairi@portalpune.com