PER NE

PER NE

Portal Pune është themeluar më 01.05.2008, në kuadër të Portal Pune Sh.p.k funksionon Ueb – Portali www.portalpune.com, për me shumë se 9 vite që veprojmë në tregun vendor, na ka bërë që të jemi lider në fushën e ndërmjetësimit në punësim, si dhe informimit për vende të lira pune.

Kompania Portal Pune Sh.p.k është kompani me staf te specializuar në fushën e Burimeve Njerëzore. Kompania jonë ka ndërmjetësuar me qindra vende të lira pune, për kompani të ndryshme, si dhe ka bërë shpalljen e mijërave konkurse pune për klientë të saje.

Ne kemi krijuar një rrjet të madh bashkëpunëtoresh dhe po ashtu kemi bashkëpunim me kompanitë me serioze në vend, ne kemi fituar besimin e Punëdhënësit dhe Punëmarrësit. Po ashtu Portal Pune ka zhvilluar edhe aplikacionet për Smart Phone dhe Tableta (Sistemet operative IOS dhe Android).